Normes comunicacions

El Comitè Científic proposa una organització de les ponències que potenciï el debat i l’intercanvi d’idees entre els assistents. Les intervencions de ponents i coordinadors afavoriran aquest caràcter de participació i plantejaran alguns aspectes que posteriorment puguin ser represos al debat. Els idiomes de les comunicacions seran el castellà o el portuguès. Les temàtiques de les comunicacions hauran d’encabir-se dins dels blocs temàtics. Cada comunicació haurà de compta, al menys, amb un autor inscrit a la trobada. Per a la seva avaluació per part del comitè científic de la trobada, haurà de presentar-se prèviament un resum de la comunicació, seguin les normes que a continuació s’especifiquen.

Normes per a la presentació de resums: Tancat el termini de presentació

Normes per a la presentació de les comunicacions acceptades: Les comunicacions hauran de ser enviades com arxiu adjunt al correu electrònic ibercarto@icgc.cat abans del 30 de setembre de 2016, indicant al missatge:

  • Asunto: Encuentro Ibercarto 2016. Texto completo comunicación.
  • Contenido: al menos un autor y un teléfono y un correo electrónico de contacto.

Totes les comunicacions es publicaran al número de desembre de 2016 de la Revista Catalana de Geografia.

Plantilla editable per a la presentació de comunicacions [doc]