Programa

Blocs temàtics Els temes proposats per a presentar comunicacions són els següents:

  1. Catalogació: projectes sobre catalogació de documents cartogràfics tant en suport analògic com digital, amb preferència dels que tracten experiències portades a terme en col·laboració de més d’una institució.
  2. Conservació i preservació de documents cartogràfics i geoinformació en qualsevol suport. Es valoraran experiències innovadores en aquest camp.
  3. Difusió de fons cartogràfics: qualsevol aspecte sobre la difusió amb preferència de les iniciatives que van més enllà del catàleg de cada institució i participen en projectes col·lectius com portals, plataformes de diversa natura.
  4. Altres temes tècnics, socials o històrics de la gestió dels fons cartogràfics.

Programa definitiu publicat el 26 de setembre [pdf]